PREAMBULUM
Ezúton kinyilvánítjuk, hogy az idős emberek jogai és szabadságai semmilyen módon nem szenvedhetnek csorbát amiatt, hogy bentlakásos intézménybe kerülnek.

Ünnepélyesen megerősítjük azon kötelességünket, hogy tiszteletben tartjuk és megvédjük az idősek jogait és szabadságait, mivel ezek fejezik ki az idősek autonómiáját.

Úgy gondoljuk, hogy az alapvető emberi jogi alapelvek minden embert megilletnek, függetlenül életkoruktól, mentális vagy fizikális egészségi állapotuktól, szociális vagy anyagi helyzetüktől, továbbá iskolai végzettségüktől.

Felvállaljuk, hogy megvédjük az idősek alapjogait bárminemű jogsértéstől.
Meggyőződésünk, hogy a közös európai gerontológiai irányelvek meghatározásakor a jövőben az alábbi négy területre kell koncentrálni:
– életminőség megbecsülése,
– szolgáltatások megfelelősége,
– tisztességes ellátás és szupervízió,
– finanszírozás.

Az Európai Bentlakásos Idősotthonok Igazgatóinak Szövetsége, annak nemzeti szövetségei, valamint azok valamennyi intézményvezetője, ezúton ünnepélyesen elfogadja ezt a chartát és annak alapelveit és minden eszközzel segíteni fogja azok érvényesülését.
Ez magába foglalja:
– az emberi jogi alapelvek tiszteletben tartását a bentlakásos idősotthonokban
– közös európai gerontológiai irányelvek érvényesülésének előmozdítását.

I. RÉSZ: ÉLETMINŐSÉG

1. Felvállaljuk, hogy kidolgozzuk az idősotthonokban élők életminőségére vonatkozó irányelveket; hogy biztosítva legyen az életminőség állandó javulása, továbbá, hogy csökkenteni lehessen azokat az elkerülhetetlen megkötöttségeket, amelyek az egy közösségben való együttélésből fakadnak.

2. Vállaljuk, hogy megőrizzük az idősek autonómiáját, bátorítjuk a szabad véleménynyilvánítást és biztosítjuk a szabad választás jogát az adott lehetőségek és körülmények közt.

3. Elismerjük az idős személyek állandó lakóhelyhez való jogát, és biztosítjuk, hogy az intézményi keretek közötti élet választása esetén ugyanazt a biztonságot kapják, mint saját otthonukban.

4. Biztosítjuk a magánélethez való jog tiszteletben tartását.

5. Tiszteletben tartjuk az idősek jogát ahhoz, hogy ügyeiket önállóan intézhessék.

6. Tiszteletben tartjuk az idősek azon jogát, hogy személyes kockázatot vállaljanak, továbbá az ezekből eredő következményekért felelősséget.

7. Elismerjük az idősek társadalomban betöltött fontos szerepét és bátorítjuk őket, hogy fenntartsák kapcsolataikat családtagjaikkal, barátaikkal és környezetükkel. Biztosítjuk igényeik szerint a hozzáférést az intézményen kívüli szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez.

8. Bátorítjuk az időseket és családtagjaikat, hogy éljenek a felelősségvállalás jogával és gyakorolják azt mindenki javára.

9. Elismerjük az idősek jogait és szabadságait tekintve, hogy ugyanazok a jogok és szabadságok illetik meg őket, mint bármely más állampolgárt.

II. RÉSZ: SZOLGÁLTATÁSOK

10. Meggyőződésünk, hogy az európai gerontológiai alapelveknek szakmailag megalapozott és naprakész megoldást kell adniuk az intézményekben élő idősek részéről felmerülő kívánságokra és szükségletekre figyelembe véve egészségi állapotukat és függetlenségüket.

11. Olyan helynek tekintjük az idősek otthonát, ahol különféle szolgáltatások vehetőek igénybe az idősek igényeinek megfelelően.

12. Biztosítjuk, hogy a felkínált szolgáltatások, amennyire csak lehetséges, teljes körűek és átfogóak legyenek, és azokat ne lehessen visszavonni.

13. Vállaljuk, hogy az idősek részére nyújtott szolgáltatások minőségét amilyen gyakran csak tudjuk monitorozni fogjuk és azokat folyamatosan az idősek által támasztott kívánságokhoz és szükségleteihez fogjuk igazítani.

14. Vállaljuk, hogy az időseket érthető és objektív tájékoztatásban részesítjük az intézményen belül és kívül igénybe vehető szolgáltatásokról. Célunk a rendelkezésre álló szolgáltatások teljes körének megismertetése az idősekkel, valamint az, hogy egyéni igényeikre figyelemmel orientáljuk őket a nekik legmegfelelőbbek felé.

15. Vállaljuk, hogy országaink (amelyeket a szövetségben képviselünk) bentlakásos intézményeiben, olyan ellátási szerződéseket szövegezünk meg, amelyek összhangban vannak a jelen chartában megfogalmazott elvekkel, ilyen módon akár a vonatkozó nemzeti jogszabályokba is beépítésre kerülhetnek a charta elvei.

III. RÉSZ: ELLÁTÁS ÉS SZUPERVÍZIÓ

16. Teljes körű ellátást és szupervíziót biztosítunk mindenkinek az ellátás igénybevételének első percétől kezdve. Ez magába foglalja az átfogó és diszkriminációmentes egészségügyi ellátást is.

17. Az egészségügyi állapottal arányos legmagasabb szintű ellátást és szupervíziót mindenkinek garantáljuk.

18. Törekszünk az idősek részére olyan szociális környezetet létrehozni, ahol kompetens és megfelelően képzett szakszemélyzet gondoskodik róluk, akik képesek arra, hogy egészségügyi és szociális területet egyaránt érintő problémákat kiegyensúlyozottan megoldjanak továbbá olyan problémákat is, amelyek az idős korral vagy a mozgásfunkciók romlásával állnak kapcsolatban.
19. Hangsúlyt kell fektetni valamennyi országban az idősekkel foglalkozó szakemberek szakmai szempontú arculatának javítására és szakmai hozzáértésük felismerésére.

20. Fejlesztjük és optimalizáljuk az ellátást nyújtó személyzet képzési lehetőségeit. Az E.D.E. vállalja a nemzeti képzési standardok harmonizációját.

21. Szakmai segítséget kívánunk nyújtani az intézményvezetőknek, hogy magasabb képzési standardokból profitálhassanak továbbá emelni szeretnénk ezen képzések európai szintű megbecsültségét.

IV. RÉSZ: FINANSZÍROZÁS

22. A jövőben alkalmazandó közös európai gerontológiai alapelvek megfelelő finanszírozása szükséges.

23. Az igénybe vehető szolgáltatások díjai az idős emberek számára megfizethető szinten belül kell, hogy maradjanak, hogy mindannyian emberi méltóságuknak megfelelő ellátásban és szupervízióban részesülhessenek.

24. Meggyőződésünk, hogy az idős emberek megfelelő és elegendő erőforrással kell, hogy rendelkezzenek és ameddig csak lehetséges – figyelemmel cselekvőképességük szintjére – azt önállóan kell kezelniük.

25. Reméljük, hogy a szociális és pénzügyi támogatásokat hatékonyan fogják elosztani az idősek közt anélkül, hogy különbséget tennének köztük a forrás eredete vagy jellege szerint.

26. Meggyőződésünk, hogy az európai gerontológiai alapelvekre kell épülnie a jövőben valamennyi európai ország finanszírozási – és szociálpolitikájának, így társadalmi szintű közös fejlesztések valósulhatnak meg.

27. Meggyőződésünk, hogy az európai gerontológiai alapelvek egyszerű, központosított és koordinált segítséget nyújtanak az idős és fogyatékkal élő személyek számára.

28. Felvállaljuk a harcot az intézményes háttér lerombolásával és az adminisztratív korlátozásokkal szemben, amelyek elkerülhetetlenül egyenlőtlenségeket okoznak az idősek ellátásában.

29. Kívánságunk, hogy a finanszírozás hosszútávon a szolgáltatások fejlesztéséhez és megújításához vezessen.

30. Felelősnek érezzük magunkat a gerontológia ügyéért. Ezen okból kifolyólag kiállunk a megfelelő finanszírozás és a magas színvonalú európai gerontológiai alapelvek mellett.

(Angol nyelvű verzió)