A felvételi kérelmek, a Felvételt Előkészítő Csoporthoz történt benyújtását követő pár napon belül, Intézményünk részére kézbesítő útján megérkeznek.

Az előgondozás során a kollégánk az intézményvezető megbízásából tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre a 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendeletnek megfelelően. (lásd a jogszabályok menüpontban)

Az előgondozással megbízott munkatárs körülbelül egy hónapon belül felveszi a kapcsolatot a kérelmező hozzátartozójával a személyes találkozással kapcsolatos időpont egyeztetés céljából.

Az előgondozás során történik az adatlapok kitöltése, valamint a gondozási szükséglet vizsgálata. Az idősek otthonába történő költözés feltétele a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet, vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények megléte, melyet 36/2007 (XII.22) SZMM. rendelet szabályoz. (lásd a jogszabályok menüpontban)

Az előgondozás alkalmával munkatársunk átadja a megállapodás nyomtatványát, és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról, illetve mindazon információkról, melyek az intézményi elhelyezéssel kapcsolatosan felmerülnek mind a kérelmező, mind a hozzátartozó részéről.(a Házirend a Szabályzatok, a Megállapodás nyomtatvány pedig az Intézményi felvétel menüpontban található)