Bálint Sugárka
mentálhigiénés csoportvezető (208. szoba)
Telefon: 06-1/254-0030
E-mail: mh.csopvez@pestiut.hu

Mentálhigiénés gondozás

A mentálhigiénés csoport az intézményben élő valamennyi lakó mentális gondozását végzi, továbbá gondoskodik arról, hogy a szabadidő eltöltésében lakóink megfelelő színvonalú és tartalmas programokból választhassanak. Segítséget nyújt továbbá minden hivatalos ügy intézésében, valamint a hozzátartozókkal való kapcsolattartásban is.

A lakók mentális gondozása szükség, igény illetve szakmai szempontok mentén szerveződik. A terápiás munkatársak a lakóval való találkozás első pillanatától arra törekednek, hogy kialakítsák a segítő kapcsolatot. Ez a kapcsolat különbözik a hétköznapokban megszokott interakciók mindegyikétől, mert a segítő elsődleges célja nem a direktív beavatkozás a lakó életébe és döntéseibe, hanem a lakó belső erőforrásainak felszabadítása. A mentálhigiénés tevékenységnek jelentős részét teszi ki a foglalkoztatás. A foglalkoztatással a segítőnek több célja van. Egyrészről egyfajta mentális gyakorlásként értelmezve segít megőrizni a meglévő kognitív képességeket, másrészről emocionális emelkedést eredményez, főleg ha közösségi interakció keretén belül történik, végül pedig segít tartalommal megtölteni a napot, vagy épp struktúrát ad a napnak a lakó számára. A programok szervezésével a mentálhigiénés csoport igyekszik a lakók számára tartalmas szórakozást, közösségi és kulturális élményt nyújtani a mindennapokban. A programtervek megalkotásánál elsődleges szempontot jelent a naptári ünnepnapok figyelembe vétele, ugyanakkor azoknak a programoknak a szervezésénél, amelyek nem kötődnek időponthoz a lakók érdeklődését vesszük figyelembe. Az ügyintézés segítése magába foglalja a hivatali érintkezés segítését, a levelek írását, nyomtatványok kitöltését, a postai küldemények elküldésének segítését, a telefonos kapcsolattartást, valamint szükség szerint kísérés biztosítását egy-egy hivatal felkeresése kapcsán.

Minden esetben az első számú cél az, hogy a gondjainkra bízott lakó magas életminőséget élhessen át az intézmény keretei között.

 

Gondozási egység megnevezése

Dolgozó neve

Tel.

E-mail

Földszint Bónis Mónika

254-0046

bonis.monika@outlook.hu
I. emelet D.  

254-0046

 

I. emelet C.

Soós Ágnes

254-0046

soosagnes@outlook.hu

   

 

 
II. emelet C.
Baranyainé k. Márta

254-0046

kassiarmarta@outlook.hu
III. emelet D. Mikulás Györgyi

254-0046

mikulasgyorgyi@outlook.hu
III. emelet C. Mikulás Györgyi

254-0046

mikulasgyorgyi@outlook.hu

IV. emelet D.

Kókai Anita

254-0046

 
IV. emelet C. Nagy Gábor

254-0046

mentalgabor@outlook.hu
  Barna Sándorné Szociális munkatárs

254-0102

barnaevi@outlook.hu
  Papp Róbert Miklós

254-0102

angolna84@gmail.com
  Sike Mónika foglalkoztatás-segítő, mozgó büfé kiszolgálás

254-0102

monika.sike@outlook.hu