Refka Dániel
mentálhigiénés csoportvezető (208. szoba)
Telefon: 06-1/254-0030
E-mail: mh.csopvez@pestiut.hu

Mentálhigiénés gondozás

A mentálhigiénés csoport az intézményben élő valamennyi lakó mentális gondozását végzi, továbbá gondoskodik arról, hogy a szabadidő eltöltésében lakóink megfelelő színvonalú és tartalmas programokból választhassanak. Segítséget nyújt továbbá minden hivatalos ügy intézésében, valamint a hozzátartozókkal való kapcsolattartásban is.

A lakók mentális gondozása szükség, igény illetve szakmai szempontok mentén szerveződik. A mentálhigiénés munkatársak a lakóval való találkozás első pillanatától arra törekednek, hogy kialakítsák a segítő kapcsolatot. Ez a kapcsolat különbözik a hétköznapokban megszokott interakciók mindegyikétől, mert a segítő elsődleges célja nem a direktív beavatkozás a lakó életébe és döntéseibe, hanem a lakó belső erőforrásainak felszabadítása. A mentálhigiénés tevékenységnek jelentős részét teszi ki a foglalkoztatás. A foglalkoztatással a segítőnek több célja van. Egyrészről egyfajta mentális gyakorlásként értelmezve segít megőrizni a meglévő kognitív képességeket, másrészről emocionális emelkedést eredményez, főleg ha közösségi interakció keretén belül történik, végül pedig segít tartalommal megtölteni a napot, vagy épp struktúrát ad a napnak a lakó számára. A programok szervezésével a mentálhigiénés csoport igyekszik a lakók számára tartalmas szórakozást, közösségi és kulturális élményt nyújtani a mindennapokban. A programtervek megalkotásánál elsődleges szempontot jelent a naptári ünnepnapok figyelembe vétele, ugyanakkor azoknak a programoknak a szervezésénél, amelyek nem kötődnek időponthoz a lakók érdeklődését vesszük figyelembe. Az ügyintézés segítése magába foglalja a hivatali érintkezés segítését, a levelek írását, nyomtatványok kitöltését, a postai küldemények elküldésének segítését, a telefonos kapcsolattartást, valamint szükség szerint kísérés biztosítását egy-egy hivatal felkeresése kapcsán.

Minden esetben az első számú cél az, hogy a gondjainkra bízott lakó magas életminőséget élhessen át az intézmény keretei között.

 

Gondozási egység

megnevezése

Dolgozó neve

Tel.

E-mail

Földszint

Bónis Mónika

254-0046

bonis.monika@outlook.hu

 

 

 

 

I. emelet D

Burnyoczkiné O. Anna

254-0046

burnyoczkine.anna@outlook.hu

I. emelet C

Soós Ágnes

 

II. emelet D

Hegedüsné Bodnár Krisztina

254-0046

bodnarkriszti@outlook.hu

II. emelet C

Berki Katalin

254-0046

berki.katalin78@outlook.hu

III. emelet D

Mikulás Györgyi

254-0046

 

III. emelet C

Turcsán Gábor

254-0046

turcsan.gabor@outlook.hu

IV. emelet D

Bánóczi Dóra Anikó

 254-0046

IV. emelet C

Baranyainé Kassiár Márta (208. szoba)

254-0046

kassiarmarta@outlook.hu

 

Barna Sándorné
Szociális ügyintéző

254-0046

 

 

Szrapkó István
foglalkoztatást segítő

254-0046

szrapkoistvan@outlook.hu

 

Sike Mónika
foglalkoztatást segítő
Mozgó büfé kiszolgálás

254-0046

monika.sike@outlook.hu