Konferencia kötet
A kötetben a 2001  májusi CEU-ban tartott konferencia előadásainak anyaga található. Többek között: Juhász Gábor ELTE, John Warwick Anglia, Lars Alroe Olensen Dánia.

Ára: 1750 Ft/db + csomagolási költség

Előszó
Nagy örömmel bocsátjuk közre a 2001. május 30-31. között megrendezett “Minőségbiztosítás és szociálpolitika 2001” c. konferencia előadásainak anyagát. Örömünknek főoka, hogy ez a kötet hozzájárul szociális ágazatunk egyik legnagyobb feladatának, a minőségfejlesztési stratégiának megvalósításához.
A szociális szolgáltatások minségfejlesztésének kérdésére az utóbbi években nagy hangsúly került, mely egyrészt az új jogszabályok következménye, másrészt az Európai Unió-s csatlakozásra való felkészülés fontos része. Magyarországi gyakorlatunkban igen rövid ideje indult el a szakmai  fejlesztőmunka, így tapasztalatoknak még szűkében vagyunk. Rendezvényünkön ezért – a hazai modell-kísérletek mellett – külföldi gyakorlatok bemutatására is sor került. Jelen konferencián legfontosabb célunk az volt, hogy a különféle minőségbiztosítási rendszerekkel részletesen megismerkedjenek a szakemberek. Ezért igen nagy hangsúlyt fektettünk a szekciómunkára, ahol alapos, részletekbe menő betekintést nyerhettünk az egyes rendszerekbe.
Reméljük, hogy a konferencián elhangzott előadások és javaslatok alapján további lépéseket tettünk az irányba, hogy a szociális ellátásokat nyújtó szervezetek az elvárt minőségi szinten szolgáltassanak.

A fővárosi módszertani osztály munkatársai ezúton is köszönik a konferencia résztvevőinek érdeklődését és aktív közreműködését.

Budapest, 2001 szeptember 03.

Bakonyi László igazgató