2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (Közzététel: 2017. 11. 15.)

1.1. Alapító Okirat
1.2. Szervezeti és működési szabályzat (Közzététel: 2018. 01. 31.)
Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok az Szervezeti és működési szabályzat I. fejezet 16) pontjában kerültek felsorolásra.
Archív
1.3. Törzskönyv
1.4. Működési engedélyek
1.4.1. Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés
1.4.2. Eü. szolgáltatás
1.5. Adatvédelmi szabályzat

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre

III. Közszolgáltatások (Közzététel: 2017. 11. 15.)

IV. Az intézmény nyilvántartásai (Közzététel: 2017. 11. 15.)

1. Az intézmény által fenntartott nyilvántartások leíró adatai
2. -3. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – kezelt adatok
4. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – kezelt adatokról való másolatkészítés költségei: Az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője a nyilvántartott személyazonosító és egészségügyi állapottal kapcsolatos adatokról 30 Ft+ ÁFA /oldal költség megfizetése fejében másolatot kérhet. A másolat igénylése és elkészítése esetén követendő eljárásrend az intézmény Adatvédelmi szabályzatának 10. fejezetéből ismerhető meg.

V. Nyilvános kiadványok (Közzététel: 2017. 10. 18.)

Nyilvános kiadványok listája

VI. Döntéshozatal, ülések

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre

VIII. Pályázatok

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre

IX. Hirdetmények (Közzététel: 2017. 11. 20.)

Hirdetmények listája

X. Közérdekű adatok igénylése (Közzététel: 2017. 11. 20.)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.

XI. Közzétételi listák

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó