Intézményi szabályzatok

Intézményi szabályzatok

 • Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat 2
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje
 • A Szociális Munka Etikai Kódexe
 • Az Érdekképviseleti Fórum szabályzata
 • Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok
 • Belső bizonylati album
 • Belső kontroll szabályzata
 • Beruházási és felújítási tevékenység előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendje
 • Beszerzési szabályzat
 • Béren kívüli juttatások szabályzata
 • Bizonylati rend
 • Esélyegyenlőségi Terv
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Élelmezési szabályzat
 • Gazdálkodási szabályzat
 • Gazdasági ügyrend
 • Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése
 • Hagyatéki szabályzat
 • Illetményelőleg igénylési szabályzat
 • Informatikai biztonsági szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Környezetvédelmi szabályzat
 • Közalkalmazotti Szabályzat
 • Közbeszerzési szabályzat
 • Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
 • Leltározási és leltárkészítési szabályzat
 • Letétkezelési szabályzat
 • Létszám és bérgazdálkodási szabályzat
 • Munkavédelmi Szabályzat (melléklet: védő- és munkaruha juttatási szabályzat)
 • Önköltség-számítási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat
 • Reprezentációs kiadások szabályzata
 • Számlarend
 • Számviteli politika
 • Telefonhasználati szabályzat
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Vagyongazdálkodási és selejtezési szabályzat
 • Veszélyeztető állapotban lévő lakók ellátásának eljárásrendje

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó