Az intézmény lakóinak életében központi helyet foglalnak el a szórakoztató jellegű időtöltések, foglalkozások. A közösségformálás, a pozitív életérzés közvetítése, a jó hangulat és atmoszféra megteremtése fontos cél, megteremtésükben nagy szerepet játszanak a szórakoztató jellegű foglalkozások. Az intézményi élet elfogadásához, új örömforrások átélése vezet el legtermészetesebben. Az érzelmi biztonság megteremtése mellett, a tevékenységszükséglet kielégítése, a lakószoba zárt közösségéből való kimozdítás is fontos feladatunk. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a foglalkoztatás igazodjon a lakók egyéni állapotához és igényeihez. A lakók egészségi állapotának, vitalitásának megőrzése érdekében a szabadidő strukturálása, annak tartalmas eltöltése érdekében. Mindezen feladatok végzése közben fontos a mentálhigiénés munkatársak kultúraközvetítő és átadó szerepe, az ellátottak igényeivel kötött kompromisszum mellett, nem lemondva az igényes kultúra közvetítéséről. Feladatunk a minél teljesebb emberi élethez a megfelelő körülmények biztosítása. Napjainkban a vizuális kultúrának egyre nagyobb szerepe van, a filmeknek tele vannak szimbolikával, vagy éppen olyan absztrakciókkal, melyek a hétköznapi életünkben is megjelennek, saját nyelvezetük van. Egy számunkra érdekes film nézése során olyan személyes bevonódás jön létre, mely megadja annak a lehetőségét, hogy átgondoljunk, mérlegeljünk valamit, anélkül, hogy valóban át kellene azt élnünk. A film közös beszélgetési alapot teremt, segít megtalálni a közös ismereteket, közös pontokat. Egy-egy vetítésnek ezért közösségépítő szerepe is van. Napjaink mozija sok aktuális témát jár körül,  egy-egy téma szinte odabilincsel a képernyő elé, és a néző számára újdonságokat tartogathat. A foglalkozás során ismeretterjesztő és játékfilmek egyaránt vetítésre kerülnek.