Felvételt Előkészítő Csoport (FECS) iroda elérhetőségei:

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 36-38.

Tel: 06-1-374-0077

Fax: 06-1-374-0078

Postacím: 1364 Bp. 4. Pf. 140.

E-mail cím: fecs@fecs.hu, kerelem@fecs.hu

 

A FECS iroda ügyfélfogadási ideje:

Hétfőn: 12-től 17 óráig

Kedd- Szerda- Csütörtök: 9-től 16 óráig

Péntek: 8-tól 11 óráig

 

Az iroda a Toldi Mozi mellett van, az utcáról nyílik (azaz a házkapun nem kell bemenni).

A FECS iroda előzetes megbeszélés szerint, szükség esetén jeltolmácsot tud biztosítani!

 

 

Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Idősek

Otthonairól készült rövid ismertetők

 

 

Általános tájékoztató (Letölthető pdf)

a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősek otthonaiba történő felvételi eljárásról

 

Ki nyújthat be kérelmet?

Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy nyújthat be kérelmet, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a 18. életévét betöltötte, és betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

A Fővárosi Önkormányzat csak a budapesti bejelentett lakcímmel rendelkező személyek elhelyezésében illetékes.

 

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Az elhelyezés iránti kérelem előterjeszthető írásban, vagy személyes jelenlét esetén szóban is. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes adatlap alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személy személyi igazolványának bemutatása.

Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre választ kell adni, jelölve a nemleges választ is („nem”, vagy a „nincs” szócskával). Az ellátást igénylő maximum három idősotthonba jelentkezhet.

Az intézmény kiválasztásában és a kérelem adatlapok kitöltésében a FECS munkatársai segítséget nyújtanak. A választott intézményt, amennyiben erre előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján lehetőséget biztosít célszerű megnézni, illetve javasolt az intézmény honlapjáról is tájékozódni és csak a valóban tetsző intézménybe benyújtani az elhelyezés iránti kérelmet.  

A kérelem adatlapok a Felvételt Előkészítő Csoportnál érhetőek el és nyújthatóak be, illetve jelen honlap Ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok és tájékoztatások fülénél is megtalálhatóak, letölthetőek.