Mentálhigiénés csoport

Bálint Sugárka
csoportvezető
Telefon: 06-1/254-0030
E-mail: mh.csopvez@pestiut.hu

A mentálhigiénés csoport az intézményben élő valamennyi lakó mentális gondozását végzi, továbbá gondoskodik arról, hogy a szabadidő eltöltésében lakóink megfelelő színvonalú és tartalmas programokból választhassanak. Segítséget nyújt továbbá minden hivatalos ügy intézésében, valamint a hozzátartozókkal való kapcsolattartásban is.

A lakók mentális gondozása szükség, igény illetve szakmai szempontok mentén szerveződik. A terápiás munkatársak a lakóval való találkozás első pillanatától arra törekednek, hogy kialakítsák a segítő kapcsolatot. Ez a kapcsolat különbözik a hétköznapokban megszokott interakciók mindegyikétől, mert a segítő elsődleges célja nem a direkt beavatkozás a lakó életébe és döntéseibe, hanem a lakó belső erőforrásainak felszabadítása. A mentálhigiénés tevékenységnek jelentős részét teszi ki a foglalkoztatás. A foglalkoztatással a segítőnek több célja van. Egyrészről egyfajta mentális gyakorlásként értelmezve segít megőrizni a meglévő kognitív képességeket, másrészről emocionális emelkedést eredményez, főleg ha közösségi interakció keretén belül történik, végül pedig segít tartalommal megtölteni a napot, vagy épp struktúrát ad a napnak a lakó számára. A programok szervezésével a mentálhigiénés csoport igyekszik a lakók számára tartalmas szórakozást, közösségi és kulturális élményt nyújtani a mindennapokban. A programtervek megalkotásánál elsődleges szempontot jelent a naptári ünnepnapok figyelembevétele, ugyanakkor azoknak a programoknak a szervezésénél, amelyek nem kötődnek időponthoz a lakók érdeklődését vesszük figyelembe. Az ügyintézés segítése magába foglalja a hivatali érintkezés segítését, a levelek írását, nyomtatványok kitöltését, a postai küldemények elküldésének segítését, a telefonos kapcsolattartást, valamint szükség szerint kísérés biztosítását egy-egy hivatal felkeresése kapcsán.

Az első számú célunk minden esetben az, hogy a gondjainkra bízott lakó megfelelően magas életszínvonalon élhessen az intézmény keretei között.

Gondozási egység megnevezése Dolgozó neve Tel. E-mail
Földszint Bónis Mónika 254-0046 bonis.monika@outlook.hu
I. emelet D. Halasi Ferencné 254-0046
I. emelet C. Soós Ágnes 254-0046 soosagnes@outlook.hu
II. emelet D. Papp Róbert Miklós 254-0102
II. emelet C. 254-0046
III. emelet D. Mikulás Györgyi 254-0046 mikulasgyorgyi@outlook.hu
III. emelet C. Mikulás Györgyi 254-0046 mikulasgyorgyi@outlook.hu
IV. emelet D. Barna Sándorné 254-0102 barnaevi@outlook.hu
IV. emelet C. Barna Sándorné 254-0102 barnaevi@outlook.hu
Sike Mónika foglalkoztatás-segítő, mozgó büfé kiszolgálás 254-0102 monika.sike@outlook.hu

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó