1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 36-38.

Tel: 06-1-374-0077;

Fax: 06-1-374-0078;

Postacím: 1364 Bp. 4. Pf. 140.;

e-mail: fecs@fecs.hu, kerelem@fecs.hu


 

Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Idősek

Otthonairól készült videofelvételek

 


 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ (Letölthető pdf)

a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősek otthonaiba történő felvételi eljárásról

 

Ki nyújthat be kérelmet?

Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy nyújthat be kérelmet, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a 18. életévét betöltötte, és betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

A Fővárosi Önkormányzat csak a budapesti bejelentett lakcímmel rendelkező személyek elhelyezésében illetékes.

 

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Az elhelyezési kérelem előterjeszthető írásban, vagy személyes jelenlét esetén szóban is. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes adatlap alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személy személyi igazolványa.

Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre választ kell adni, jelölve a nemleges választ is („nem”, vagy a „nincs” szócskával). Az ellátást igénylő maximum három idősotthonba jelentkezhet. Az intézmény kiválasztásában és az adatlapok kitöltésében a FECS munkatársai segítséget nyújtanak, de a választott otthont célszerű megnézni illetve, a honlapjukról tájékozódni, és csak a valóban tetsző intézménybe nyújtani be a jelentkezést.  

Az adatlapok a Felvételt Előkészítő Csoportnál érhetők el és nyújthatók be, illetve innen is letölthető:

 

 A FECS iroda címe:   1054 Budapest, Bajcsy – Zsilinszky út 36-38.

A FECS iroda ügyfélfogadási ideje:  

– Hétfőn: 12-től 17 óráig

– Kedd- Szerda- Csütörtök: 9-től 16 óráig 

– Péntek: 8-tól 11 óráig

 

Az iroda a Toldi Mozi mellett van, az utcáról nyílik (azaz a házkapun nem kell bemenni).

Tájékoztatom, hogy előzetes megbeszélés szerint, szükség esetén az iroda jeltolmácsot tud biztosítani!