Felvételt Előkészítő Csoport

Felvételt Előkészítő Csoport (FECS) iroda elérhetőségei:

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 36-38.
Tel: 06-1-374-0077
Fax: 06-1-374-0078
Postacím: 1364 Bp. 4. Pf. 140.
E-mail cím: fecs@fecs.hukerelem@fecs.hu

A FECS iroda ügyfélfogadási ideje:

Hétfőn: 12-től 17 óráig
Kedd- Szerda- Csütörtök: 9-től 16 óráig
Péntek: 8-tól 11 óráig

Az iroda a Toldi Mozi mellett van, az utcáról nyílik (azaz a házkapun nem kell bemenni).

A FECS iroda előzetes megbeszélés szerint, szükség esetén jeltolmácsot tud biztosítani!

Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Idősek Otthonairól készült rövid ismertetők

Az Otthonokról készített ismertetők itt érhetőek el.

Általános tájékoztató (Letölthető pdf) a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősek otthonaiba történő felvételi eljárásról (Közzétéve: 2022. 10. 21.)

Ki nyújthat be kérelmet?

Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy nyújthat be kérelmet, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a 18. életévét betöltötte, és betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

A Fővárosi Önkormányzat csak a budapesti bejelentett lakcímmel rendelkező személyek elhelyezésében illetékes.

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Az elhelyezés iránti kérelem előterjeszthető írásban, vagy személyes jelenlét esetén szóban is. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes adatlap alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személy személyi igazolványának bemutatása.

Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre választ kell adni, jelölve a nemleges választ is („nem”, vagy a „nincs” szócskával). Az ellátást igénylő maximum három idősotthonba jelentkezhet.

Az intézmény kiválasztásában és a kérelem adatlapok kitöltésében a FECS munkatársai segítséget nyújtanak. A választott intézményt, amennyiben erre előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján lehetőséget biztosít célszerű megnézni, illetve javasolt az intézmény honlapjáról is tájékozódni és csak a valóban tetsző intézménybe benyújtani az elhelyezés iránti kérelmet.

A kérelem adatlapok a Felvételt Előkészítő Csoportnál érhetőek el és nyújthatóak be, illetve jelen honlap Ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok és tájékoztatások fülénél is megtalálhatóak, letölthetőek.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó