Előgondozás

A Felvételt Előkészítő Csoport továbbítja a hiánytalan kérelmet az összes mellékleteivel együtt, annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül az intézményvezetőnek.

Az előgondozás során az előgondozást végző intézményi munkatárs az intézményvezető megbízásából tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre a 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendelet 4.-9.§-aiban előírtaknak megfelelően.

Az előgondozó a kérelem adatlapon feltüntetett telefonos elérhetőség útján egyeztet az előgondozás (személyes találkozás) időpontjáról az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

Az előgondozó az előgondozás során a megállapításait az előgondozási adatlapon rögzíti, valamint az előgondozás során elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot.

Az idősek otthonába történő költözés feltétele az értékelő adatlap alapján III. fokozatú gondozási szükséglet megállapítása, vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények megléte, melyeket a 36/2007 (XII.22) SZMM rendelet 4.§ (1) bekezdése szabályoz [1993. évi III. törvény 68/A.§ (3) bekezdés].

Az előgondozás alkalmával előgondozó munkatársunk átadja a megállapodás tervezetét, és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról, illetve mindazon információkról, melyek az intézményi elhelyezéssel kapcsolatosan felmerülnek az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő részéről. (A házirend a Működési dokumentumok, a megállapodás minták pedig az Intézményi felvétel menete menüpontban találhatóak meg.)

A jogszabályi hivatkozásokért lásd: https://njt.hu/.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó