Alapítvány

Otthonunk szívesen fogad támogatást a hozzátartozóktól – illetve bárkitől, akinek erre lehetősége van – lakóink életkörülményeinek javítása érdekében.

Köszönettel vesszük az adója 1 %-ának felajánlását, illetve pénzadomány felajánlását a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány részére

Alapítványunk adószáma: 19662769-1-13
Alapítványunk bankszámlaszáma: 10103056-14573721-00000008

„Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány javára 2018-ban a személyi jövedelemadójuk 1%-ából 388 784 Ft folyt be.”
Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány kuratóriuma

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány története

A Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona 1990-ben alapítványt hozott létre, azzal a céllal, hogy az Intézményben élők életkörülményein javíthasson.
Amikor a férőhely bővítés megvalósult a tetőtér beépítésével, és kialakításra kerültek a fürdőszobás, nagyobb alapterülettel rendelkező lakószobák, akkor az Alapítvány kényelmi eszközök és TV-k vásárlásával járult hozzá lakóink életminőségének javításához. Beszerzésre került egy kisbusz, mellyel könnyebb lakóink szállítása..
Célunk volt még a különböző ellátások színvonalának emelése, valamint a külföldi tapasztalatcserére szakemberek kiküldésének támogatása is. Így került sor több külföldi tanulmányút megszervezésére és finanszírozására.

Alapítványunk működése néhány évre abba maradt, a tagok halála és nyugdíjba vonulása miatt.

2013 márciusában új tagokkal, régi és új célokkal újból megkezdtük működésünket.

  • A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) által ellátott személyek életkörülményeinek és a nyújtott ellátás színvonalának javítása.
  • Külföldi tapasztalatcserére szakemberek kiküldésének támogatása a külföldön alkalmazott módszerek intézményen belüli bevezetése érdekében.

Az elmúlt években Alapítványunk több olyan eszköz beszerzésében segítette az Otthont, melyek a lakók ellátását segítik, valamint a lakók életminőségét javítja.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó