Otthonunk szívesen fogad támogatást a hozzátartozóktól – illetve bárkitől, akinek erre lehetősége van – lakóink életkörülményeinek javítása érdekében.

Köszönettel vesszük az adója 1 %-ának felajánlását, illetve pénzadomány felajánlását a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány részére

Alapítványunk adószáma: 19662769-1-13
Alapítványunk bankszámlaszáma: 10103056-14573721-00000008

„Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány javára 2018-ban a személyi jövedelemadójuk 1%-ából 388 784 Ft folyt be.”
Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány kuratóriuma

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány története

A Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona 1990-ben alapítványt hozott létre, azzal a céllal, hogy az Intézményben élők életkörülményein javíthasson.
Amikor a férőhely bővítés megvalósult a tetőtér beépítésével, és kialakításra kerültek a fürdőszobás, nagyobb alapterülettel rendelkező lakószobák, akkor az Alapítvány kényelmi eszközök és TV-k vásárlásával járult hozzá lakóink életminőségének javításához. Beszerzésre került egy kisbusz, mellyel könnyebb lakóink szállítása..
Célunk volt még a különböző ellátások színvonalának emelése, valamint a külföldi tapasztalatcserére szakemberek kiküldésének támogatása is. Így került sor több külföldi tanulmányút megszervezésére és finanszírozására.

Alapítványunk működése néhány évre abba maradt, a tagok halála és nyugdíjba vonulása miatt.

2013 márciusában új tagokkal, régi és új célokkal újból megkezdtük működésünket.

– A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) által ellátott személyek életkörülményeinek és a nyújtott ellátás színvonalának javítása.

– Külföldi tapasztalatcserére szakemberek kiküldésének támogatása a külföldön alkalmazott módszerek intézményen belüli bevezetése érdekében.

Az elmúlt években Alapítványunk több olyan eszköz beszerzésében segítette az Otthont, melyek a lakók ellátását segítik, valamint a lakók életminőségét javítja.

 

Alapító okirat

Végzés

Megvalósult célunk 2013

Megvalósult célunk 2014

Megvalósult célunk 2015

Megvalósult célunk 2017