2011. augusztus 1.-én lépett hatályba a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről.

A rendelet előírásainak megfelelően a vendéglátó-ipari és közétkeztetési létesítményekben elkészített és használt HACCP-programokat felül kell vizsgálni és az új előírásoknak megfelelően módosítani szükséges.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az alábbi rendeletek hatályukat vesztették:

– 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról,

– 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről,

– 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről.