Írta: Keglevichné dr. Urbanics Kinga

Továbbképzõ füzet 8. szám

A kiadvány megrendelhető a „Kiadványrendelő” rovatunkban, ára: 890.- Ft + csomagolási költség

AJÁNLÁS:
DR. Urbanics Kinga munkája világos, jó áttekintést ad a demenciával kapcsolatos alapismeretekről és különösen alkalmas arra, hogy az idősellátásban dolgozók számára bevezető tananyagként szerepeljen akár tanfolyamokon, akár intézményi belső tovább-képzéseken. Ennek kapcsán érdemes kiemelnünk azt, hogy ebben a munkában a gondozás szempontjai kiemelt hangsúlyt kapnak. Szakmai zsargontól mentes, gyakorlat közeli megközelítésként alkalmas arra, hogy a nem egészségügyi végzettségű szociális gondozók is haszonnal forgassák.
Bár a szerző szerényen csak néhány sorban említi meg a Memória Alapítvány nappali foglalkoztatóját, annak tevékenysége és az ott szerzett tapasztalatok alapozták meg a demens gondozást bemutató fejezeteket és ösztönzően hatnak a demens nappali ellátás rendszerének és szakmai tartalmának hazai fejlesztésére.
Reményeink szerint ez a bevezető munka utat nyit a demens ellátás más olyan fontos területeinek is részletesebb feldolgozására, amely területeken a Memória Alapítvány munkássága és tapasztalata irányt mutató lehet. Ilyen például a hozzátartozókkal folyó támogató munka, az önkéntesek szerepe a demens ellátásban, és a stábok lelki egészégének megőrzése. Várakozással tekintünk e munkák megszületése felé és örömmel ajánljuk ezt a bevezető tananyagot mind a képzésekben résztvevő, mind pedig a demens ellátás mindennapi gyakorlatában dolgozó szociális szakemberek számára.

2007. március.
Dr. Szabó Lajos főiskolai tanár

 

ELŐSZÓ
Ismert tény, hogy a demens betegek kezelése, gondozása napjaink egyik legnagyobb egészségügyi és szociális kihívása.
1993-tól dolgozhattam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Dr. Tariska Péter által vezetett Memória Klinikáján. Ez a központ a volt a legelső hazánkban, mely a memória-zavarok, demenciák kivizsgálására, kezelésére specializálódott. (Itt hoztuk létre közösen a – demenciában szenvedőket és családjukat hiánypótló civil szervezetként segítő – Memória Alapítványt 1996-ban.)
Azt a szemléletet, melyet ebben a kiadványban szeretnék az érdeklődőknek bemutatni, a Memória Klinikán, és az alapítványban végzett munkám során tanultam. Köszönet érte minden gondozott betegünknek, családjuknak, és munkatársaimnak!
Külön köszönet illeti a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának Módszertani Osztályát az együttműködésért, és az első kiadás vállalásáért.

(A Szerző)

Tartalom:

Előszó
1. A szellemi hanyatlásról
1. Szellemi hanyatlással járó betegségek jelentősége gondozási szempontból
2. Memóriazavar és a szellemi hanyatlás fogalma
3. A szellemi hanyatlás okai, gyógyítható okai
4. Stádiumok, ezek jelentősége időbeli lefolyása, szociális vonzata
2. Korai felismerés
1. Jelentősége
2. A beteg környezete által észlelhető kezdeti tünetek
3. Diagnózis
4. Hozzáállás
3. A demens ember területi ellátása
4. Demens ember intézményi gondozásának speciális szempontjai
4.1. A demens ember szükségleteinek hierarchiája
4.2. A demens ember (tüneteiből adódó) alapszükségletei
4.2.1. Kognitív tünetek: alapbetegségből adódó agyi teljesítményzavarok
4.2.2. Pszichés tünetek
4.2.3. Napi életvitel, önellátás
4.2.4. A demens otthon/részleg építési-berendezési szempontjai
4.2.5. Egészségügyi feltételek, ellátás
4.3. A demens ember további szükségletei
4.3.1. Kapcsolatok
4.3.1.1. A gondozók
4.3.1.2. Hozzátartozói szempontok
4.3.2. Szabadidő, foglalkoztatás – életminőség
Zárszó