1. Az intézmény által fenntartott nyilvántartások leíró adatai

2. -3. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – kezelt adatok

4. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – kezelt adatokról való másolatkészítés költségei
Az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője a nyilvántartott személyazonosító és egészségügyi állapottal kapcsolatos adatokról 30 Ft+ ÁFA /oldal költség megfizetése fejében másolatot kérhet.
A másolat igénylése és elkészítése esetén követendő eljárásrend az intézmény Adatvédelmi szabályzatának 10. fejezetéből ismerhető meg.