Foglalkozások vezetése mentálisan hanyatló idősek számára

Összeállította: Szabó Katalin, Dr. Szabó Lajos

Továbbképző füzet 6. szám
A kiadvány CD formátumban megrendelhető a „Kiadványrendelő” rovatunkban, ára: 1400.- Ft + csomagolási költség

Előszó
Az elmúlt néhány évben az idősellátásban dolgozó szakemberek figyelme egyre inkább a mentális hanyatlás problémája felé fordult. E fontos terület iránti érdeklődés növekedése nyomán a Fővárosi Módszertani Osztály demencia tanfolyamokat szervezett, részt vett a témához kapcsolódó konferenciák szervezésében, és több módszertani kiadvánnyal segítette a mentálisan hanyatló idősekkel kapcsolatos szakmai munkát. Ez a kiadvány ezt a sort kívánja folytatni.

Korábban a demenciával kapcsolatos alapismeretekre, a mentális állapot felmérésére, valamint a demens ellátás kialakításának feltételrendszerére vonatkozó közleményeket adtunk közre kiadvány sorozatunkban. A jelen munka a foglalkoztatás mindennapi gyakorlatát szeretné segíteni, és elsősorban a foglalkoztatást végzőknek szól. Először arra gondoltunk, hogy valamiféle foglalkoztatási tematikát, gyûjteményt állítunk össze szakirodalmi források és a gyakorlati tapasztalatok alapján, de szükségét láttuk annak, hogy egy olyan bevezető szülessen, amely a foglalkoztatók szemléletét, a foglalkoztatás kereteinek kialakítását alapozza meg. Ez a kis bevezető elsősorban ezt a célt szolgálja.

Miután a hazai gyakorlat még kialakulatlan és nincsenek hazai forrásaink, egy igen ismert kanadai szakember – Jitka Zgola – egyik nemzetközileg is ismert munkájára alapozva készítettük el ezt az összeállítást. Azért nem a könyv fordítására vállalkoztunk, mert jelentős kulturális és ellátórendszerbeli különbséggel kellett számolnunk, másrészt szerettük volna saját tapasztalatainkat is beépíteni és kritikai szempontjaink mentén súlyozni az anyagot, kiemelve azt amit mi a hazai gyakorlat szempontjából hasznosnak tartunk. Egy fordítás erre nem adott volna módot. Zgola munkájának sajátossága az, hogy a szerző területi ellátásban dolgozik és egy speciális demens klub programot visz. A hazai gyakorlatban a nappali ellátás keretében még igen kevés speciális program született mentálisan hanyatló idősek számára /ilyen pl. a VII. kerületi „Akácos Udvar”-ban zajló program Kardos Anna úttörő kezdeményezésével/. Mi szeretnénk ha ez a módszertani füzet a területi ellátást is ösztönözné ilyen jellegû programok beindítására. Ezért döntöttünk úgy, hogy Zgola eset ismertetését is berakjuk ebbe az anyagba.

Ez az eset jól mutatja, hogy milyen szempontok mentén, milyen módon kell megindulni a nappali ellátás keretében folyó speciális programban.

Az eset ismertetése kapcsán mi végig szociális munkásról beszélünk, mert a hazai gyakorlatban ilyen jellegû tevékenységet elsősorban szociális munkások látnak el. Zgola eredeti foglalkozása „occupational therapist” /foglalkoztató terapeuta/, amely Magyarországon sajnálatos módon még nem önálló, kvalifikált mesterség és hiányát sokszor érezhetjük. Legközelebb talán a fejlesztő gyógypedagógus áll ehhez a szakterülethez /szeretnénk ha a demens ellátás területén ilyen szakemberek egyre inkább megjelennének és tevékenységüket a demens ellátás szakmai-személyi feltételeinek kialakítása során figyelembe vennék/. Ma még azzal kell számolnunk, hogy a foglalkoztatást végzők igen eltérő képzettségûek és sokan nem is rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Az anyag összeállítása során ezt figyelembe kellett venni, és így arra törekedtünk, hogy viszonylag egyszerû nyelvezetû, praktikus munka szülessen.

Reméljük, hogy ez az összeállítás segítséget fog jelenteni a foglalkozások kialakítása során.

Budapest, 2004.

Szabó Katalin szociális munkás
Szabó Lajos klin. szakpszichológus

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó