Összeállította: Szabó Katalin, Dr. Szabó Lajos

Továbbképzõ füzet 6. szám
A kiadvány CD formátumban megrendelhetõ a “Kiadványrendelõ” rovatunkban, ára: 1400.- Ft + csomagolási költség

Előszó
Az elmúlt néhány évben az idõsellátásban dolgozó szakemberek figyelme egyre inkább a mentális hanyatlás problémája felé fordult. E fontos terület iránti érdeklõdés növekedése nyomán a Fõvárosi Módszertani Osztály demencia tanfolyamokat szervezett, részt vett a témához kapcsolódó konferenciák szervezésében, és több módszertani kiadvánnyal segítette a mentálisan hanyatló idõsekkel kapcsolatos szakmai munkát. Ez a kiadvány ezt a sort kívánja folytatni.

Korábban a demenciával kapcsolatos alapismeretekre, a mentális állapot felmérésére, valamint a demens ellátás kialakításának feltételrendszerére vonatkozó közleményeket adtunk közre kiadvány sorozatunkban. A jelen munka a foglalkoztatás mindennapi gyakorlatát szeretné segíteni, és elsõsorban a foglalkoztatást végzõknek szól. Elõször arra gondoltunk, hogy valamiféle foglalkoztatási tematikát, gyûjteményt állítunk össze szakirodalmi források és a gyakorlati tapasztalatok alapján, de szükségét láttuk annak, hogy egy olyan bevezetõ szülessen, amely a foglalkoztatók szemléletét, a foglalkoztatás kereteinek kialakítását alapozza meg. Ez a kis bevezetõ elsõsorban ezt a célt szolgálja.
Miután a hazai gyakorlat még kialakulatlan és nincsenek hazai forrásaink, egy igen ismert kanadai szakember – Jitka Zgola – egyik nemzetközileg is ismert munkájára alapozva készítettük el ezt az összeállítást. Azért nem a könyv fordítására vállalkoztunk, mert jelentõs kulturális és ellátórendszerbeli különbséggel kellett számolnunk, másrészt szerettük volna saját tapasztalatainkat is beépíteni és kritikai szempontjaink mentén súlyozni az anyagot, kiemelve azt amit mi a hazai gyakorlat szempontjából hasznosnak tartunk. Egy fordítás erre nem adott volna módot. Zgola munkájának sajátossága az, hogy a szerzõ területi ellátásban dolgozik és egy speciális demens klub programot visz. A hazai gyakorlatban a nappali ellátás keretében még igen kevés speciális program született mentálisan hanyatló idõsek számára /ilyen pl. a VII. kerületi “Akácos Udvar”-ban zajló program Kardos Anna úttörõ kezdeményezésével/. Mi szeretnénk ha ez a módszertani füzet a területi ellátást is ösztönözné ilyen jellegû programok beindítására. Ezért döntöttünk úgy, hogy Zgola eset ismertetését is berakjuk ebbe az anyagba.

Ez az eset jól mutatja, hogy milyen szempontok mentén, milyen módon kell megindulni a nappali ellátás keretében folyó speciális programban.

Az eset ismertetése kapcsán mi végig szociális munkásról beszélünk, mert a hazai gyakorlatban ilyen jellegû tevékenységet elsõsorban szociális munkások látnak el. Zgola eredeti foglalkozása “occupational therapist” /foglalkoztató terapeuta/, amely Magyarországon sajnálatos módon még nem önálló, kvalifikált mesterség és hiányát sokszor érezhetjük. Legközelebb talán a fejlesztõ gyógypedagógus áll ehhez a szakterülethez /szeretnénk ha a demens ellátás területén ilyen szakemberek egyre inkább megjelennének és tevékenységüket a demens ellátás szakmai-személyi feltételeinek kialakítása során figyelembe vennék/. Ma még azzal kell számolnunk, hogy a foglalkoztatást végzõk igen eltérõ képzettségûek és sokan nem is rendelkeznek felsõfokú végzettséggel. Az anyag összeállítása során ezt figyelembe kellett venni, és így arra törekedtünk, hogy viszonylag egyszerû nyelvezetû, praktikus munka szülessen.

Reméljük, hogy ez az összeállítás segítséget fog jelenteni a foglalkozások kialakítása során.

Budapest, 2004.

Szabó Katalin szociális munkás
Szabó Lajos klin. szakpszichológus