Szerzõk: Gordos Erika, Prof. Ian R.H: Falloon, dr. Harangozó Judit, Kristóf Róbert, Németh Andrea, Pelle Andrea, dr. Unoka Zsolt, dr. Varga Attila

Szerkesztő: dr. Harangozó Judit

A kiadvány megrendelhető, ára: 1000.- Ft + csomagolási költség

Előszó
Napjainkban az egészségügyi és szociális ellátás területén történik a “rendszerváltás”. Meg kell felelnünk a kliensek számára magas szintû személyes szabadságjogokat biztosító törvényi környezetnek, az EU normáknak, a kliensek, a hozzátartozók és a közösség bõvülõ szükségleteinek. Ahhoz, hogy intézményeink gyakorlatát ezeknek megfeleltessük, újfajta szakmai módszerek és szervezeti feltételek is szükségesek. Hiszen képessé kell válnunk a változásokra és az alkalmazkodásra, a magas szintû együttmûködésre, mások szükségleteinek felismerésére és képviseletére mindennapi munkánkban, az intézményeknek pedig ezeket a változásokat ösztönözniük kell.

Munkánkban gyakorlati segítséget kívánunk nyújtani pszichiátriai betegekkel foglalkozó szociális szolgáltatók számára a módszertani megújuláshoz. Ennek érdekében az olvasó elõször a jogi környezet változásaival, és a törvények, rendeletek gyakorlati szempontú értelmezésével ismerkedhet meg. A második fejezetben módszertani tanácsokat kap az állapotfelmérés, a gondozási terv megalkotása, valamint a gondozás és rehabilitáció során hatékony eljárások területén. Végül a harmadik fejezetben a szervezet, az intézmény hatékony és rugalmas mûködéséhez kívántunk útmutatást adni. A fejezetek sorrendje nem kell, hogy meghatározza teendõink sorrendjét: az intézményes mûködés megváltoztatásának sokszor meg kell elõznie az új szakmai módszerek bevezetését.

A módszertani füzet maga is team-munkában készült, jogászok, pszichiáterek, szociális munkás, szervezetfejlesztési szakember közremûködésével. Reméljük, hogy munkánk serkenti majd a komplex gondozási szemlélet fejlõdését és a multidiszciplináris együttmûködést. A füzet elsõsorban pszichiátriai szociális otthonok igényei alapján készült, de a bemutatott módszertan haszonnal alkalmazható és ajánlott más pszichiátriai gondozást és rehabilitációt végzõ szervezeteknél is.

A szerkesztő