Szempontok a mentálisan hanyatló idősek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez

Írta: Dr. Szabó Lajos, Dr. Hídvégi Katalin, Baranyai Zsuzsa

Továbbképző füzet 3. szám

Ára: 760 Ft/db + csomagolási költség

BEVEZETÉS
Az idősgondozás terén az elmúlt években jelentős előrelépést tapasztalhattunk. Ez a bentlakásos otthonokban folyó gondozás feltételrendszerének folyamatos javításán, és az intézményrendszer szolgáltatás kínálatának bővülésén túl a személyi feltételekben is jelentkezett a szakképzettségi arányok és képzettségi szintek emelkedésévei, az ápolás-gondozás szakmai minőségének erősödésével, a mentálhigiénés tevékenység és pszichoszociális segítségnyújtás kialakításával. A területi ellátásban hasonló differenciálódási és minőségfejlesztési folyamatok játszódtak le. Ma az idősgondozás egyre igényesebb szakmai területként jelenik meg, és a korábban alacsony presztízsű őrző-gondozó tevékenységet a célzott felkészültséget igénylő geriátriai szakápolás és sokoldalú pszichoszociális támogató munka váltja fel.

Ebbe a szakmai fejlődésbe illeszkedik a szervezeti integráció keretében megjelenő speciális ellátás a mentális hanyatlást mutató lakók komplex gondozására. Ezt a tőrekvést ösztönzi az 1993. évi Ill. törvény módosításának 68. paragrafusa, amelynek 4. bekezdése az alábbiakban rendelkezik:

„Ha az idősek otthonában ellátást igénybe vevő személy esetében demencia kórkép kerül megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával, különállóan kell gondoskodni”.

A törvénymódosítás egyértelművé teszi azt a korábban olykor vitatott álláspontot, hogy a mentális hanyatlást mutató idős emberekről az idősellátás keretében kell gondoskodni, és az intézményen belül meg kell teremteni ennek szakmai-szervezeti feltételeit abból kiindulva, hogy ezen lakók ellátásához speciális feltételekre van szükség.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó