Írta: Dr. Szabó Lajos

Továbbképző füzet 4. szám

Szociális készségszint-felmérés mentálisan hanyatló idõsek vizsgálatában

Bevezetés
A Fővárosi Módszertani Osztály “Továbbképző Füzet”-eiben indítottuk útra azt a kiadvány-sorozatot, amely az időskorban jelentkező mentális hanyatlás problémakörét dolgozza fel a demencia orvosi, pszichológiai vonatkozásainak, a diagnosztikai és fejlesztési lehetőségeknek bemutatásával. E sorozat elsõ darab­ja “A demencia – demens betegek ápolása-gondozása az Idõsek Otthonaiban” címmel 1999-ben jelent meg, Veres Judith ny. fõis­kolai tanár szerkesztésében. E bevezetõ munkát követte 2002­ben a “Szempontok a mentálisan hanyatló idõsek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez” című füzetünk, amely áttekintést nyúj­tott a mentális hanyatlás felmérésére szolgáló pszichológiai vizs­gáló eljárásokról, a demens betegekkel való kommunikáció alap­elveirõl, és az emlékezeti nehézségek és realitáskontaktus prob­lémái kapcsán alkalmazható fejlesztõ módszerekrõl.

A Továbbképző füzet megrendelhetõ 890.-Ft/db + csomagolási költség