Szociális készségszint-felmérés

Írta: Dr. Szabó Lajos

Továbbképző füzet 4. szám

Szociális készségszint-felmérés mentálisan hanyatló idõsek vizsgálatában

Bevezetés
A Fővárosi Módszertani Osztály „Továbbképző Füzet”-eiben indítottuk útra azt a kiadvány-sorozatot, amely az időskorban jelentkező mentális hanyatlás problémakörét dolgozza fel a demencia orvosi, pszichológiai vonatkozásainak, a diagnosztikai és fejlesztési lehetőségeknek bemutatásával. E sorozat elsõ darab­ja „A demencia – demens betegek ápolása-gondozása az Idõsek Otthonaiban” címmel 1999-ben jelent meg, Veres Judith ny. fõis­kolai tanár szerkesztésében. E bevezetõ munkát követte 2002­ben a „Szempontok a mentálisan hanyatló idõsek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez” című füzetünk, amely áttekintést nyúj­tott a mentális hanyatlás felmérésére szolgáló pszichológiai vizs­gáló eljárásokról, a demens betegekkel való kommunikáció alap­elveirõl, és az emlékezeti nehézségek és realitáskontaktus prob­lémái kapcsán alkalmazható fejlesztõ módszerekrõl.

A Továbbképző füzet megrendelhetõ 890.-Ft/db + csomagolási költség

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó