A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kjtvhr.) a következő 8/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„[A Törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjához]

8/A. § Az e rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony tekintetében – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 86. § (3) bekezdés a) pontjától eltérően – a munkaközi szünet munkaidőnek minősül.”