A tervezet szerint 2016. január 1 – jei hatállyal az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az alábbiak szerint fog módosulni:

Tervezet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról