Útmutató a demens részleg kialakítására

Írta: Dr. Szabó Lajos

Továbbképzõ füzet 5. szám

Útmutató a demens részleg tárgyi – szakmai minimumfeltételeinek kialakítására. Ajánlás speciális szakmai programok kialakítására a mentálisan hanyatló idõsek számára a szociális ellátórendszer keretében

A kiadvány megrendelhetõ a „Kiadványrendelõ” rovatunkban CD-n, ára: 1400 Ft + csomagolási költség

Bevezetés
A Fõvárosi Módszertani Osztály „Továbbképzõ Füzet” legújabb kiadványát tartja kézben a Tisztel Olvasó, mely sorozat az idõskorban jelentkezõ mentális hanyatlás problémakörét dolgozza fel.

A demográfiai változások nyomon követésével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az idõs emberek aránya a társadalomban az átlagéletkor növekedésével egyre jelentõsebb. A klinikai tapasztalatok alapján elmondható az is, hogy az idõsek között az életkor növekedésével jelentõsen emelkedik a mentális hanyatlás /demencia/ elõfordulása. Mindezek következtében a szociális ellátórendszernek segítséget kell adnia speciális szakmai programok, ill. szolgáltatások kialakításával. Ez a felismerés vezette el az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szaktárcáját ahhoz, hogy új feladatként a Szociális Törvény módosításával „demens részlegek” alakuljanak meg a bentlakásos otthonokban. Ezen részlegek tárgyi – személyi – szakmai minimumfeltételeinek kidolgozására kérte fel Módszertani Osztályunkat az ESZCSM.

A munkatevékenység során Módszertani Osztályunk több szakmai csoport (nem állami intézmények vezetõi, Fõvárosi Önkormányzat intézményeinek vezetõi, orvosai, fõnõvérei, mentálhigiénés csoportvezetõi) javaslataira, szakmai tapasztalataira épülve készítette el az anyagot. Végleges formáját azon szakmai kerekasztal tanácskozás után kapta meg, melyen a hazai demens kutatás vezetõ szakemberei vettek részt.

Az anyag két részbõl áll: az elsõ rész a konkrét útmutató, amely a jogszabályban meghatározott bentlakásos intézményekben kialakítandó demens részlegekre vonatkozik.
A mentálisan hanyatló idõsek kontinuens ellátása felveti azonban egy átfogó program kialakítását az egészségvédelem, preventív programok a speciális területi ellátások vonatkozásában, erre vonatkozó ajánlásainkat tartalmazza a második rész.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó