Írta: Dr. Szabó Lajos

Továbbképzõ füzet 5. szám

Útmutató a demens részleg tárgyi – szakmai minimumfeltételeinek kialakítására. Ajánlás speciális szakmai programok kialakítására a mentálisan hanyatló idõsek számára a szociális ellátórendszer keretében

A kiadvány megrendelhetõ a “Kiadványrendelõ” rovatunkban CD-n, ára: 1400 Ft + csomagolási költség

Bevezetés
A Fõvárosi Módszertani Osztály “Továbbképzõ Füzet” legújabb kiadványát tartja kézben a Tisztel Olvasó, mely sorozat az idõskorban jelentkezõ mentális hanyatlás problémakörét dolgozza fel.

A demográfiai változások nyomon követésével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az idõs emberek aránya a társadalomban az átlagéletkor növekedésével egyre jelentõsebb. A klinikai tapasztalatok alapján elmondható az is, hogy az idõsek között az életkor növekedésével jelentõsen emelkedik a mentális hanyatlás /demencia/ elõfordulása. Mindezek következtében a szociális ellátórendszernek segítséget kell adnia speciális szakmai programok, ill. szolgáltatások kialakításával. Ez a felismerés vezette el az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szaktárcáját ahhoz, hogy új feladatként a Szociális Törvény módosításával „demens részlegek” alakuljanak meg a bentlakásos otthonokban. Ezen részlegek tárgyi – személyi – szakmai minimumfeltételeinek kidolgozására kérte fel Módszertani Osztályunkat az ESZCSM.

A munkatevékenység során Módszertani Osztályunk több szakmai csoport (nem állami intézmények vezetõi, Fõvárosi Önkormányzat intézményeinek vezetõi, orvosai, fõnõvérei, mentálhigiénés csoportvezetõi) javaslataira, szakmai tapasztalataira épülve készítette el az anyagot. Végleges formáját azon szakmai kerekasztal tanácskozás után kapta meg, melyen a hazai demens kutatás vezetõ szakemberei vettek részt.

Az anyag két részbõl áll: az elsõ rész a konkrét útmutató, amely a jogszabályban meghatározott bentlakásos intézményekben kialakítandó demens részlegekre vonatkozik.
A mentálisan hanyatló idõsek kontinuens ellátása felveti azonban egy átfogó program kialakítását az egészségvédelem, preventív programok a speciális területi ellátások vonatkozásában, erre vonatkozó ajánlásainkat tartalmazza a második rész.