Az intézmény lakóinak életében központi helyet foglalnak el a szórakoztató jellegű időtöltések, foglalkozások. A közösségformálás, a pozitív életérzés közvetítése, a jó hangulat és atmoszféra megteremtésében nagy szerepet játszanak a szórakoztató jellegű foglalkozások. Az intézményi élet elfogadásához, új örömforrások átélése vezet el legtermészetesebben. Az érzelmi biztonság megteremtése mellett, a tevékenységszükséglet kielégítése, a lakószoba zárt közösségéből való kimozdítás is fontos feladatunk. A zenehallgatás a testre és a lélekre egyaránt jó hatással bír, ellazít és feszültséget old, a zene kiegyensúlyozottabbá, fogékonyabbá, érdeklődőbbé tesz, a zenés foglalkozásnak nem az a legfontosabb célja, hogy újdonságokat ismertessen meg, hanem, hogy rávezessen a spontán éneklésre, dúdolásra. Az elhangzó dallamok fejlesztik az emlékezetet, serkentik a gondolkodást, a képzettársítást. A közös élmény kölcsönösen új viszonyt és kapcsolatot alakít ki az egyének között. A zenedélelőtt foglalkozás heti rendszerességgel, előzetes igényfelmérés, valamint aktuális évfordulók, események alapján, változó zenei stílusok, előadók bemutatásával az előadóteremben kerül megrendezésre, kihasználva a terem nyújtotta adottságokat.