Intézményünk az 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározott
alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereket térítésmentesen biztosítja.
 
Az ezen felüli gyógyszerszükséglet költségét az ellátást igénybevevő viseli.