A Fővárosi Közgyűlés 2013. április 18.-án a fenntartásában működő bentlakásos szociális intézményeket érintő alábbi kettő rendeletet fogadta el:

I. 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről

Az alább mellékelt 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben és 2. mellékletében piros színnel kerültek megjelölésre azok a részek, amelyek a korábban hatályos a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet szövegéhez képest módosultak.

• 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

• 2. melléklet a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

II. 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről

Az alább mellékelt 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben piros színnel kerültek megjelölésre azok a részek, amelyek a 2013. május 1-jéig hatályos a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet szövegéhez képest módosultak.

• 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet