Fővárosi Közgyűlés rendeletei 2013. április 18.

A Fővárosi Közgyűlés 2013. április 18.-án a fenntartásában működő bentlakásos szociális intézményeket érintő alábbi kettő rendeletet fogadta el:

I. 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről

Az alább mellékelt 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben és 2. mellékletében piros színnel kerültek megjelölésre azok a részek, amelyek a korábban hatályos a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet szövegéhez képest módosultak.

• 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

• 2. melléklet a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

  • “A” lap – 1.old.
  • “A” lap – 2.old.
  • “B” lap – 1.old.
  • “B” lap – 2.old.
  • “C” lap – 1.old.
  • “C” lap – 2.old.

II. 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről

Az alább mellékelt 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben piros színnel kerültek megjelölésre azok a részek, amelyek a 2013. május 1-jéig hatályos a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet szövegéhez képest módosultak.

• 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elhelyezés kérdései Otthonunkban:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Himonakisné Vajthó Gabriella
szociális adminisztrátor
E-mail: szocadmin@pestiut.hu
Telefon: 06-1-254-0050
06-20-285-0141

Kárfner Krisztina
előgondozó
Telefon: 06-20-438-0204

FELVÉTELT ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Általános tájékoztató a Fővárosi Idősek Otthonairól:

Személyesen: 1054 Bp., Bajcsy Zs. út 36-38. Telefonon: 06-1-374-0077 Fax: 06-1-374-0078 E-mail: fecs@fecs.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje: Hétfőn: 12-től 17-ig Kedd - Szerda - Csütörtök: 9-től 16-ig Péntek: 8-tól 11 óráig

➜ Tovább

Vezetők

Merucza Erika
intézményvezető
Telefon: 06-1/254-0021

Kleofás Marianna
gazdasági vezető
Telefon: 06-1/254-0023

Mekes Mária
vezető ápoló
Telefon: 06-1/254-0020

Bemutatkozó videó